Bookmark and Share    
V

Nasjonalforeningen

Saksumdal helselag
Saksumdal helselag ble stiftet i 1922, og er et lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
  
På årsmøte 2017 fikk styret denne sammensetningen:
 
Leder:                     Siw Arlien
Nestleder:              Eva Marie Mathiesen
Sekretær:               Mona Forfang Jensløkken
Kasserer:               Elisabeth Killi                                                                                     Styremedl              Mette Rundsveen                          
Vara:                       Elin Antonsen   
 
 
Saksumdal helselag setter opp aktiviteter og gjøremål i tråd med Nasjonalforeningen for folkehelsens intensjoner, og skal drive i samsvar med Nasjonalforeningen for folkehelsens program, handingsplan og vedtekter.
 
Laget har for tiden ca. 43 medlemmer.
 
 
 
Aktivitetsplan  2017
Tidspunkt:
Aktivitet:
Siste torsdag i måneden fra august til mai
 
 
 

Torsdagstreffen ( tidligere Strikkekafe)

 

Mars
Årsmøte
 Mai  
 Juni til oktober

Turmål kickoff 18.juni med grilling sammen med 4H.

Turmål i Saksumdal. Helselaget henger opp postkasse m.skrivebok ute på 4 turmål.Premie til alle barn som besøker alle fire turmålene i løpet av sommeren.

AUGUST

 25. august Damenes aften, Låven på Stugulykja 

 DESEMBER

 Førjulskos og minibasar på Bygdahuset

 
Luciatog for barna
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
DIN HELSE - VÅR HJERTESAK

Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 565 helselag og demensforeninger over hele landet. Organisasjonen feirer sitt 100-års jubileum i 2010.

- Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyteren til hjerteforskningen i Norge. Vi finansierer også forskning innen demens og tuberkulose.

- Nasjonalforeningen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, arrangerer samtalegrupper og pårørendeskoler.

- Nasjonalforeningen arrangerer en rekke forebyggende aktiviteter for å fremme god helse og forebygge sykdom.

- Nasjonalforeningen er den organisasjonen som driver flest eldresentre i Norge, til nytte og glede for mange eldre.
 
- Nasjonalforeningen arbeider for helse og trivsel for mennesker i alle aldre, - for et godt nærmiljø for barn og familier, og for eldres helse og trivsel.
 
- Vi er avhengig av innsamlede midler fra medlemmer og givere for å drive vårt arbeid.
 
Kilde: http://www.nasjonalforeningen.no/ , hvor du finner mye interessant informasjon. 
      Minibasar    Førjulskos  Jubileumskake
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
www.saksumdal.no