Bookmark and Share    
V

Maiblomen 4H

4H logo 
Maiblomen 4H har 19 medlemmer fra 9 til 17 år.
Vi har plass til flere!
Vi har møter en gang pr. måned, ofte på søndag ettermiddag. Møtene har vi på et klasserom på Saksheim. Av og til har vi andre aktiviteter i stedet for vanlig møte. Alle medlemmene gjennomfører egenvalgte prosjekter årlig. 4H året avsluttes med høstfest i okt/nov der medlemmene har utstillinger som viser fram hva de har gjort i prosjektene sine gjennom året.
Styret i Maiblomen 4H 2017 består av:
Leder:          Jens
Nestleder:  Fredrik
Kasserer:    TIna
Sekretær:    Elise
Styremedlemmer: Gina og Johanne
Vi nevner noen av aktivitetene vi har hatt: tur til Totenbadet, hyttetur på Åltjern,
Under åpen himmel på Pinsletta, kinotur, Matpakkekurs, volleyballkurs, høstfest, julemøte, akekveld m.m.
Det er medlemmene som bestemmer hvilke aktiviteter vi skal gjennomføre. Noen er faste på programmet hvert år, andre byttes på.
Tina under åpen himmelFra minkurs for de med baking i prosjektVolleyballkurs
På SjogaCurling på Fefor
Er du interessert i å bli medlem,
ta kontakt med klubbrådgiver Karen Saksum tlf 99 23 90 51
Litt historie: 
Maiblomen 4H ble stiftet i 1951 og er en av de eldste klubbene i Oppland.

Klubben har arrangert fylkesleir i 1984 og i 1999, aspirantleir i 1987.I 2014 og 2015 var vi medarrangør av styrevervkurs på Hammartun skole sammen med Mjøsnøkken 4H.

Mange av klubbens medlemmer har vært på flere leirer. Det arrangeres fylkesleir hvert år og nordisk leir og landsleir annet hvert år.

4H Norge
4H Norge er en frivillig organisasjon som bygger på en ide om å lære om samspill i naturen. I 4H får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv. De finner også et sosialt fellesskap der de kan ha omsorg for hverandre. 4H Norge  er en stor og aktiv organisasjon med 4H-klubber i alle fylker. 4H-kontoret i fylket finnes i landbruksavdelinga hos fylkesmannen.  Medlemmene i en 4H-klubb er mellom 10 og 25 år, og det blir ikke stilt spesielle krav for å bli med i 4H. I 4H kan du mene og interessere deg for det meste. 

4H-prosjekt 
Som 4H-medlem velger du et praktisk 4H-prosjekt som du arbeider med gjennom hele året. 4H-prosjektene handler om emner innen naturbruk, hus og heim, samfunn og kultur. De har en skrivedel og en gjøredel. I arbeidet med 4H-prosjektet lærer du mye nytt. En prosjekthjelper kan gi deg råd og veiledning. Det er mange ulike praktiske 4H-prosjekt å velge mellom, slik at alle skulle kunne finne et emne som passer 

 
Lære ved å gjøre det 
I 4H trenger du ikke å være ekspert, men ved arbeidsmåten å lære ved å gjøre, blir mange 4H-ere etter hvert ganske flinke til både det ene og det andre. 
I tillegg til arbeidet med 4H-prosjektene, får 4H-erne lære mye om møteledelse og 
organisasjonsarbeid. 4H-ere er med på turer  i skog og mark, tevlingsdager, 
volleyballkamper, hyggekvelder, teaterarbeid og mye mer. 4H i fylkene tilbyr kurs i både lederopplæring, organisasjonsarbeid og ulike emner i tilknytting til 4H-prosjektene. 
 
Leir er topp 
Hvert år får du som 4H-medlem tilbud om å være med på leir: Aspirantleir for de yngste og fylkesleir og lands- eller nordisk leir for de eldste. De som har vært på leir en gang og har oppdaget leirlivet i 4H, reiser på leir år etter år. 
 
Medlemmene styrer 
I 4H er det medlemmene som bestemmer. Styret i klubben består av 4H-ere, og 4H-erne lager selv årsplan for klubben sin, der de bestemmer hvilke aktiviteter klubben skal drive med. Medlemmene velger også en, eller flere voksne, klubbrådgivere som gir råd og hjelp til styret og de andre i klubben. 4H tilbyr kurs i lederopplæring og organisasjonsarbeid. 
 
4Hs målsetting blir uttrykt gjennom 4H-løftet: 
Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender og god Helse.  
 
For mer informasjon om 4H se www.4h.no
www.saksumdal.no