Bookmark and Share    
V

Saksumdal Kirke

Anders Hovland ga tomten til kapellet. Bygdefolket stilte med tømmer og arbeidskraft. Grunnarbeidet startet i 1874. Murmester Pedersen og snekkermester Kristian Svendsrud var innleid, ellers ble arbeidet gjort på dugnad. Det var ikke murt piper og dermed ikke ovn de første årene. 

Altertavla ble laget av snekkermester Svendsrud og gitt til kirken som gave av tomtegiveren Anders Hovland. Innvielsen fant sted 26. august 1875 ved Halvor Olsen Folkestad.

Kirkebygget har forandret seg en del fram til i dag. Det første orgelet kom i 1895, det ble innlagt strøm i 1928, sakrestiene ble bygd i 1934, i 1951 ble det foretatt en fullstendig restaurering og blyglassvinduer ble satt inn. Senere ble det gravkjeller og nytt orgel, flombelysning og uthus.

På 1980 tallet ble alteret utsmykket med tekstiler av tekstilkunstneren Inger Holbø. Hun laget også messehakel. Rullestolrampe kom på plass. 
I år 2000 ble kirkerommet utsmykket med bilder -monotypier av billedkunsner Borgny Farstad Svalastog. 

Kirketjener: Anne Holen Aasen, mobil 97 99 13 19

 www.saksumdal.no