Bookmark and Share    
V

Saksheim naturbarnehage

Saksheim naturbarnehage holder til i flotte omgivelser i Saksumdal, om lag 10 km fra Lillehammer sentrum. Barnehagen er en av Lillehammer kommunes barnehager. Barnehagen er en enavdelings heldagsbarnehage med plass til 24 barn i alderen 0-6 år. I dag er vi 17 barn og 5 ansatte, to pedagogiske ledere, to barn- og ungdoms arbeidere og en styrer.
 
Barnehagens fokusområde er natur, miljø og teknikk.Vi er mye ute. Vi har et stort og fint uteområde med mange aktivitetsmuligheter til alle årstider. Den gamle skoleplassen er ballplass sommerstid og skiløype og skøytebane vinterstid. Barnehagen er omgitt av gårder og skog og vi legger vekt på natur og friluftsliv. Vi oppholder oss derfor mye ute i nærmiljøet og på utebasen Pinnsletta der vi har gapahuk og bålplass.
 

 

 

Vi er lokalisert vegg i vegg med Bygdahuset og leier gymsal og andre rom her.
Barnehagen har nyoppussede lokaler i 2017 og vi har smart board som vi bruker aktivt i IKT opplæring sammen med barna. Barnehagen har også egen Facebook side.
 
Nærskolen til Saksumdal er Vingar barneskole og Hammartun ungdomsskole.
 
Barnehagens årsplan for 2016-2017 ligger HER
 
Kontaktinformasjon:
Saksheim naturbarnehage
Rustenvegen 3
2608 Lillehammer
tlf: 480 55 860
 
postmottak.Saksheim.barnehage@lillehammer.kommune.no
 
 

 For mer info se: WWW.Lillehammer.kommune.no

 

 

www.saksumdal.no