Bookmark and Share    
V

Revygruppa Saksumdøler Uten Skrupler (SUS)

Revygruppa Saksumdøler Uten Skrupler (SUS) har eksistert siden høsten 2000 da noen ildsjeler tok tak i tanken om 2. dagsrevy i Saksumdal. Målet med opprettelsen av gruppa var å underholde bygdefolket på festen 2. juledag. Dette har vi gjort hver jul siden 2000, med unntak av 2006 da det ikke ble laget revy. 


 

    


2001-2004 samarbeidet revygruppa med Saksumdal Musikkforening under "Våryre Døler" som arrangeres i mai hvert år. I 2008 ble samarbeidet tatt opp igjen i et forrykende Grand Prix- show, og de siste årene har SUS bidratt under forestillingen. 
 
Vi er en liten gjeng som har mye moro, men vi ønsker oss flere medlemmer! Enten du vil stå på scenen, hjelpe til med det tekniske, lage kostymer, skrive tekster eller spille- eller gjøre litt av alt.

SUS kan kontaktes på mail: susrevy@hotmail.com  eller ved å ta en telefon til leder 
Kjersti Elisabeth Fremstad på 915 12 294.

www.saksumdal.no