Bookmark and Share    
V

Sax Hesteklubb

I 2007 bestemte en gjeng hesteglade Saksumdøler seg for å stifte en hesteklubb. 
Siden interessen var stor, og antall hester i bygda var mange, ble det klubb. 


  


Formålet med klubben: 
  • Samle alle som har en interesse for ridning og kjøring 
  • Fremme medlemmenes kunnskap om hest og hestehold
  • Skap et godt miljø rundt hesten for både gamle og unge
  • Foreningen er åpen for alle hesteinteresserte 


Klubben er bygd opp av enkeltmedlemmer og familiemedlemskap; 

Enkeltmedlemskap  100 kr
Familiemedlemskap 200 kr


Klubbens aktiviteter i løpet av et år

I vinterhalvåret har vi kjøring/ridning annenhver søndag. Dette er en sosial tur for både tobente og firbente. Her er det også anledning for de uten hest til å delta.

2-3 ganger i året prøver vi å ha barneridning/kjøring på ridebanen ved skolen. Er etterspørselen stor kan vi prøve å få det til flere ganger. 

Klubben tar på seg oppdragskjøring i bygda for grupper som ønsker kanefart/ridning. 

I juni måned arrangeres familiedag i samarbeid med helselaget på Saksumdal bygdahus. Dagen består av barneridning, natursti, grilling, oppvisning med hest og sosialt samvær. 

På sensommeren arrangeres årlig tur med overnatting. To år på rad har denne turen gått til Ruka. 

1. juledag er det kanefart fra bygdahuset til søre Dalby årlig tradisjon. Her er det servering av gløgg, pepperkaker og en koselig julestemning. SAX Hesteklubb deltar. 

Enkelte av klubbens medlemmer deltar også på forskjellige konkurranser innen ridning/kjøring, og har oppnådd gode resultater.

Kontaktpersoner:

Kjersti Elisabeth Fremstad(leder): 91512294
 

SAX Hesteklubb ønsker deg velkommen.


www.saksumdal.no