Bookmark and Share    
V

Kontakt

Kontaktdetaljene til de forskjellige lag og foreningen finner
du på respektive undersider her på www.saksumdal.no.
 
Vi oppfordrer alle til å sende oss fortløpende oppdatert
informasjon, bilder og tips på ting som skjer i bygda som
andre kan ha interesse av.
 
 
Webansvarlig
Lasse Aamodt   e-post: lassemartin.aamodt@hotmail.no
 
 
 
www.saksumdal.no