Bookmark and Share    
V

Om bygda

Saksumdal er ei jordbruksbygd med spredt bosetting vest i kommunen. Det har tidligere vært nedgang i folketallet, men i siste periode har folketallet økt med 14. 


0-6 år:        36           25-66 år:  236

7-15 år:      44           67-79 år:    32

16-19 år:    22           80-89 år:    21

20-24 år:    28           90 år +:       5


(pr. 1. januar 2003) 


 I Saksumdal er det store områder for natur og friluftsliv. Det er også et vakkert kulturlandskap her. Friluftsområdene er aktivt i bruk hele året.   

 

  

    

Saksheim idrettsanlegg 

Idrettsanleggene i Saksumdal ligger i forbindelse med skolen. På Saksheim idrettsanlegg finner vi ei grusbane med lys, aktivitetssal, hinderløype og 2,5 km lysløype.  Rinna IL driver med langrenn, fotball, allidrett/idrettsskole, ballspill og trim.  Rinna IL preparerer ca.. 43 km skiløyper med utgangspunkt fra idrettsplassen i Saksumdal.  Løypene har forbindelse med Vingar IL’s løyper, og går både på Saksumdalkjølen og Rukkjølen.  

 


Områder og anlegg i Saksumdal       

Saksheim idrettsanlegg 

Kirkeveien 

Pinssletta 

Lysløype 

Skiløypenettet for øvrig 
www.saksumdal.no