Bookmark and Share    
V

Aktivitetskalender

Mai
9.   Vårrydding ved kirka og bygdahuset Kl. 17.00
12. Familiegudstjeneste med utdelig av 6årsbok kl. 14.00 i Saksumdal kirke
17. 17.mai gudstjeneste kl.10.00 i Saksumdal kirke.
 
Juni
10. Høymesse kl. 11.00 i Saksumdal Kirke
 
Juli
21. Gudstjeneste kl. 11.00 i Saksumdal Kirke
 
August
4. Gudstjeneste kl. 11.00 i Saksumdal Kirke
 
September
8. Familiegudstjeneste kl 11.00 i Saksumdal Kirke
 
www.saksumdal.no