Bookmark and Share    
V

Aktivitetskalender

August
 24. Saksumdal Helselag inviterer til Damenes aften på Stugulykja kl 18.00
invitasjon damenes aften
26. Pilegrimsvandring til Sundgården. Oppstart fra Fåberg menighetshus kl 10.00.
Vi møtes på Sundgården og har felles gudstjeneste der. Ta med nistepakke

September
 6.-13. Saksumdal Helselag støtter Demensaksjonen
23. Høymesse. Saksumdal Kirke kl.17.00

Oktober
Turkassene er aktive til uke 41
Saksumdal Helselag inviterer til Spill- kveld på Bygdahuset
21. Høymesse konfirmasjons jubileum. Saksumdal Kirke kl.11.00

November
 Minibasar og Rakfikslag med Saksumdal Helselag
4. Høymesse Allehelgensgudstjeneste. Saksumdal Kirke kl.11.00
11. Krølletreff kl.13.00 i Saksumdal Kirke. Samling på ca en halv time, for barn ca 1-3 år sammen med foreldre, med sang, lek, miniteater om sauen Krølle. Etterpå blir det frukt og kaffe
11. Ungdomsgudstjeneste. Saksumdal Kirke kl.17.00

Desember
 9. Familiegudstjeneste 4- og 6-årsbok Saksumdal Kirke kl.11.00
23. Syng jula inn. Saksumdal Kirke kl.??.00
24. Julaftensgudstjeneste. Saksumdal Kirke kl.13.30
26. Høytidsgudstjeneste. Saksumdal Kirke kl.11.00
 
www.saksumdal.no