Bookmark and Share    
V

Leie av bygdahuset

 
 
 
Utleiepriser for Saksumdal bygdahus
 
 
Rom                                                         Bor i Saksumdalen                          Utenfra
 
Storsal                                                                  400,-                                          650,-
Veslesal                                                               250,-                                          400,-
Kjøkken                                                                300,-                                          500,-
Huset m/toalett og kjøkken                             1500,-                                       1800,-
Møterom kjeller (gml. Barnehagen)                150,-                                         200,-
Tillegg for ekstra døgn                                       250,-                                         325,-
 
 
Bestilling til Siw Arlien  Tlf: 915 99 397
                                                                                                                                                                                                                                           
 
www.saksumdal.no